944 23 030 post@wefixas.no

Om oss

Martin Koren star­tet We Fix As i 2016, og siden da har det lille fir­ma­et blitt grad­vis større, og utvik­let en for­nøyd kunde­base bestå­en­de av både pri­vat­per­soner og bedrifter.

Vi i WeFix tar store og små opp­drag innen tre­fel­ling og opp­ryd­ning etter fel­lings­ar­beid, samt en rekke andre mer eller mindre fysisk kre­ven­de jobber.

Vi feller og beskjæ­rer trær, både fra bakken og tre­top­pen. Sam­ti­dig jobber vi med vår­ren­gjø­ring, og fjer­ner grus etter vin­te­ren fra gater, plener og gangveier.

Vi har også jobbet med bunn­smø­ring og pole­ring av båter, repa­ra­sjon av gjer­der, luking i hager, flyt­ting og bæring, bort­kjø­ring og montering.

På vin­te­ren jobber vi mye med tak­må­king, og fjer­ner store, tunge snø­meng­der og istap­per fra kom­mu­na­le byg­nin­ger som barne­ha­ger og eldre­bo­li­ger, samt boretts­lag og pri­va­te tak eller balkonger.

Arbei­det i høyden krever ruti­ner­te ansat­te som er godt opp­lært i sik­ker­hets­ru­ti­ner med tau og seler.

Våre ansat­te er kom­pe­ten­te, tøffe men­nes­ker, med tek­nisk inn­sikt og evne til å løse de fleste opp­drag. Vi er alltid klare for nye utford­rin­ger, og trives med varier­te oppgaver.

Er du usik­ker på om vi tar akku­rat ditt opp­drag – ta kon­takt for en hyg­ge­lig prat! Gratis befa­ring, selvsagt.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle