944 23 030 post@wefixas.no

Våre omtaler

God pris, bra kva­li­tet på utført arbeid, og raskt svar.

Maria

Oslo

Godt utført

Andreas

Hosle

Utfør­te jobben raskt og billig.

Espen

Lier­sko­gen

Veldig bra og god kommunikasjon!

Fabian

Hosle

Topp ser­vice og utført arbeid iht. kun­dens ønsker. Rask, påli­te­lig og flinke folk med skik­ke­lig utstyr. Kom til avtalt tid og en times tid senere var jobben gjort!

Martin

Dram­men

Kjapp, til avtalt tid og pris! Veldig fornøyd!

Paul

Jar

Ved første befa­ring av arbei­det, fikk vi en veldig god mage­fø­lel­se til eier av sel­ska­pet. Det vist seg også senere, at dette var en mann å stole på. Vi er meget for­nøyd med arbei­det WE Fix utfør­te hos oss! Vi kan sette kryss ved alle punk­te­ne i “For­nøyd­hets-skje­ma­et”. Vi takker for godt utført arbeid og vil benyt­te sel­ska­pet senere! WE Fix AS kan anbe­fa­les! Nyquist Sigholt

Alarik

Oslo

Kan trygt anbe­fa­le WE Fix AS. God kom­mu­ni­ka­sjon, raskt på plass for befa­ring, raskt på plass for utfø­rel­se da fir­ma­et fikk jobben, og ikke minst jobben ble utført som avtalt.

Asbjørn

Oslo

Utfør­te arbei­det effek­tivt og til avtalt tid og pris. Mindre rydde­ar­bei­der gjen­stod etter dem, ellers hadde de fått full score.

Trygg­ve

Skui

Ved første befa­ring av arbei­det, fikk vi en veldig god mage­fø­lel­se til eier av sel­ska­pet. Det vist seg også senere, at dette var en mann å stole på. Vi er meget for­nøyd med arbei­det WE Fix utfør­te hos oss! Vi kan sette kryss ved alle punk­te­ne i “For­nøyd­hets-skje­ma­et”. Vi takker for godt utført arbeid og vil benyt­te sel­ska­pet senere! WE Fix AS kan anbe­fa­les! Nyquist Sigholt

Alarik

Oslo

Kan trygt anbe­fa­le WE Fix AS. God kom­mu­ni­ka­sjon, raskt på plass for befa­ring, raskt på plass for utfø­rel­se da fir­ma­et fikk jobben, og ikke minst jobben ble utført som avtalt.

Asbjørn

Oslo

Utfør­te arbei­det effek­tivt og til avtalt tid og pris. Mindre rydde­ar­bei­der gjen­stod etter dem, ellers hadde de fått full score.

Trygg­ve

Skui

Effek­ti­ve og dyktige.

Øyvind

Sandvika

Kjapt, trygt og riktig priset! 🙂 Hyg­ge­lig kar kommer og gjør det han skal, til riktig tid. Hva mer kan man ønske seg?

Knut

Dram­men

Alt var veldig bra! ? Anbe­fa­les sterkt! Helt topp! ??

Anders

Oslo

Bare godt å si om disse. De kom til avtalt tid, de felte trærne med en fan­tas­tisk pre­si­sjon og tok de siste trærne selv om det star­tet å blåste opp. Vi hadde et par små rusk av andre grener og trær som måtte fjer­nes og dette tok de lite ekstra for, så jeg vil si de er både flek­sib­le og løs­nings­ori­en­ter­te. Prisen var det ikke noen å utset­te på. Vi anbe­fa­ler disse på ster­kes­te og vi vil bruke de igjen ved behov. Et trygt og god valg.

Yngve

Dram­men

God kom­mu­ni­ka­sjon, kom som avtalt og løste opp­dra­get på en meget god måte til bra pris.

Chris­ti­an

Nesbru

God kom­mu­ni­ka­sjon, kom som avtalt og løste opp­dra­get på en meget god måte til bra pris.

Bjørn

Strøm­men

God dialog under­veis. Møtte til avtalt tid og gjen­om­ført som avtalt og fulgte opp etter jobb var gjen­om­ført. Meget god service

Trond

Sande i Vestfold

De kom til avtalt tid, gjorde jobben bra og ryddet pent opp etter seg.

Jørn

Oslo

Jobben ble gjort til avtalt pris og tid. God kom­mu­ni­ka­sjon. Jeg kan anbe­fa­le de.

Erik

Hyggen

Hadde flere sel­ska­per innom, men følte meg hørt og iva­re­tatt av We Fix, selv om de var litt dyrere. Alt gikk per­fekt, og vel verdt det. Kan trygt anbefales.

Erik

Oslo

Veldig bra. Kan trygt anbefales

Bjørn

Lille­strøm

-Godt utført arbeid ‑God kom­mu­ni­ka­sjon under­veis ‑For­nuf­tig pris Jeg er veldig for­nøyd og bruker dem gjerne igjen ved senere oppdrag

Claes-Gøran

Hagan

God og sikker utfø­rel­se med grener hang over riks­vei og led­nin­ger. Kom til avtalt tid og var best på pris og gjen­nom­fø­ring. Anbefales!

Per

Haslum

Meget bra jobb å bra pris

Ove

Andebu

Veldig dyk­ti­ge. Kom som avtalt og gjorde jobben til en fin pris. Anbefales.

Henrik

Dram­men

Vel gjen­nom­ført og effek­tiv jobb til bra pris. Kan anbefales!

Ulrika

Haslum

Presis, flek­si­bel og hyg­ge­lig! Gjen­nom­før­te opp­dra­get raskt og som avtalt.

Joakim

Tøns­berg

Bra møtte opp på tiden.

Karl

Oslo

Veldig grei kom­mu­ni­ka­sjon! Meldte seg på kun minut­ter efter at jeg la ut jobben en sen lør­dags­kveld, og fulgte opp alle senere avta­ler. Jobben ble utført raskt og effektivt!

Olav

Oslo

Topp jobb med å felle et stort tre i hagen vår. Ryddig og rask kom­mu­ni­ka­sjon under­veis, for­nuf­tig pris, og upå­kla­ge­lig jobb og opp­ryd­ding. Meget for­nøyd, anbefales!

Hege

Asker

God pris og kom­mu­ni­ka­sjon. Kort vente­tid. Kom til avtalt tids­punkt, dette gjaldt både selve jobben og befa­rin­gen først. Trærne ble felt og kjørt bort. Rusk og rask ble fjer­net fra plen og skader på annen vege­ta­sjon unngått.

Eirunn

Oslo

KONTAKT

Kon­takt oss for opp­drag, kon­sul­ta­sjon og pris. Tre­fel­ling i Asker og Bærum? Vi skal alltid være din lokale trefellingspartner!

RING OSS

SEND EN E‑POST

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle