944 23 030 post@wefixas.no

Tre­fel­lin­gen ble utro­lig pro­fe­sjo­nelt utført! Svært godt for­nøyd og anbe­fa­les på det var­mes­te, både mht det sik­ker­hets­mes­si­ge ved fel­lin­gen, pris og effek­ti­vi­tet ved jobben. Et ord sier alt: SOLID!

Petra Jobbeier – jobbeier

Skrevet mandag 12. august, 2019.