944 23 030 post@wefixas.no

Gutta var effek­ti­ve og løs­nings ori­en­ter­te. Jobben ble gjort på en pro­fe­sjo­nell måte og under­teg­ne­de er svært for­nøyd med inn­sat­sen deres. Anbe­fa­les på det varmeste.

Tugluldur - jobbeier

Tugluldur – jobbeier

Skrevet mandag 25. mars, 2019.
Omtalen er hentet fra Finn.no.