944 23 030 post@wefixas.no
Trefelling
WeFix har lang erfa­ring med tre­fel­ling både fra bakke­nivå og sek­sjons­fel­ling fra tre­topp. Vi feller og beskjæ­rer små og store trær, rydder skogsom­rå­der, og løser kre­ven­de opp­drag i tett bebyg­gel­se, vel­plei­de hager eller klemt mellom kraftledninger.
WeFix er ansvars­for­sik­ret for inntil 10 millioner.
Bortkjøring
Ønsker du å få ryddet opp etter trefelling/beskjæring så gjør vi selv­sagt dette. Du behø­ver ikke å tenke på noe etter­ar­bei­de når vi påtar på oss oppryddingen.
Vi kjører gjerne bort alt tre­vir­ke og flis for deg, da hagen skal være helt strø­ken når vi er ferdig med arbeidet.
Vaktmester
Vi tar opp­drag i for­bin­del­se med repa­ra­sjo­ner, fore­fal­len­de arbeid og ved­li­ke­hold av hus, boretts­lag eller andre byg­nin­ger. På vin­te­ren tilbyr vi også tak­må­king og snø­rydding, og på våren blant annet vår­ren­gjø­ring av ute­om­rå­der og fjer­ning av grus fra plener og gangveier.
Stubbefresing
Etter at vi har felt ned og fjer­net trær i hagen din, står det igjen stub­ber etter disse. Det er selv­sagt irri­te­ren­de og kan være i veien for gress­klip­pe­re og annet. Vi kan fjerne disse på en meget skån­som måte med vår stubbefreser.
Vi fjer­ner stub­ben helt ned til et nivå godt under plenen slik at jord kan legges på og gres­set kan sås på i etter­kant. Skal det plan­tes i stubbe­om­rå­det, freser vi da ned til egnet dybde i området.
Gartner
Vi kan påta oss opp­drag med å omgjø­re hele ditt grønt­om­rå­de / areale. Da opp­ar­bei­der vi områ­det som det skal plan­tes i, og jobber oss lagvis igjen­nom alle delene som skal på plass i grøntområdet.
Vi kan også selv­sagt omgjø­re / reha­bi­li­te­re et eksis­te­ren­de grønt­area­le. Ta kon­takt med oss for en befa­ring og et godt ufor­plik­ten­de tilbud.
Borettslag
Tren­ger ditt boretts­lag en god og erfa­ren vakt­mes­ter? Slik at alle små­ting som er viktig for boretts­la­get blir ved­li­ke­holdt. Vi har lang og bred erfa­ring med vakt­mes­ter­tje­nes­ter for alle typer boretts­lag. Det være seg snø­må­king, brøy­ting mm om vin­te­ren, samt stel­ling av grønt­area­le på sommeren.
Ta kon­takt med oss for mer infor­ma­sjon om vakt­mes­ter­tje­nes­ter i borettslag.
Montering
Vi hånd­te­rer raskt og rime­lig mon­te­ring av alt fra flat­pak­ke­de møbler, kjøkken­innredning og garderobe­skap, til gulv­legging og dørmontering.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle