944 23 030 post@wefixas.no

KUNDE­TILBAKE­MELDINGER

← Til forsida

Trefelling

Hyg­ge­li­ge og ryd­di­ge folk. Effek­tivt utført til god pris. Er svært for­nøyd. Anbefales! 

Carl Tollef – jobbeier


Trefelling

Tre­fel­lin­gen ble utro­lig pro­fe­sjo­nelt utført! Svært godt for­nøyd og anbe­fa­les på det var­mes­te, både mht det sik­ker­hets­mes­si­ge ved fel­lin­gen, pris og effek­ti­vi­tet ved jobben. Et ord sier alt: SOLID!

Petra Jobbeier – jobbeier


Trefelling

Arbeid utført til riktig tid, avtalt pris og ordent­lig utført

Lilli Aarvol – jobbeier


Trefelling og kjøre vekk

Gutta var effek­ti­ve og løs­nings ori­en­ter­te. Jobben ble gjort på en pro­fe­sjo­nell måte og under­teg­ne­de er svært for­nøyd med inn­sat­sen deres. Anbe­fa­les på det varmeste.

Tugluldur - jobbeier

Tugluldur – jobbeier


Trefelling

Super­hyg­ge­lig type, bra pris, veldig sik­kert utført! Kan ikke be om mer.

Jørgen - jobbeier

Jørgen – jobbeier


trefelling og beskjæring i Bærum

Svært for­nøyd.

Zeljko – jobbeier


Se flere omtaler